Uvjeti i odredbe

Ema obrt za turizam i trgovinu, Perna 10b, 20267 Kučište. Konatkt broj: 098 890 277


1. Uvodna odredba 

1.1. Slanjem narudžbe kupcu i knjiženjem kupoprodajne cijene i troškova dostave na račun prodavatelja kupac i prodavatelj sklapaju kupoprodajni ugovor. 

1.2. Slanjem naloga Kupac prihvaća ove Opće uvjete (u daljnjem tekstu "Opći uvjeti poslovanja"). Odnosi između kupca i prodavatelja uređuju se njima, osim ako nije drugačije određeno ugovorom. Opći uvjeti poslovanja određuju i navode prava i obveze Prodavatelja i Kupca i sastavni su dio Ugovora o kupnji. 

1.3 Predmet kupoprodajnog ugovora je roba navedena u narudžbi. Prodavatelj izjavljuje da je sva roba koju isporučuje Prodavatelj u skladu sa standardima, propisima i propisima koji se primjenjuju na području Republike Hrvatske. 

2. Zaključenje kupoprodajnog ugovora 

2.1. Uvjet valjanosti naloga, odnosno sklapanje kupoprodajnog ugovora je popunjavanje svih obrazaca propisanih podataka. 

2.2 Klijent prihvaća da količina zaliha ili točna cijena i dostupnost robe navedene u prodajnikovom sustavu kupnje mogu varirati ovisno o dobavljaču. 

2.3 U slučaju da nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora, Prodavatelj utvrdi od svog dobavljača da roba koju naručitelj ne može dostaviti u razumnom roku, respektivno da se cijena robe razlikuje od cijene utvrđene u vrijeme slanja narudžbe, o tome obavještava prodavatelja i obje strane imaju pravo odustati od kupoprodajnog ugovora. U tom slučaju Prodavatelj će vratiti kupovnu cijenu koju je platio Kupcu u roku od 15 dana od dana uručenja drugoj strani. 

2.4 Naručivanjem robe kupac se obvezuje poslati dodatne informacije kupljenoj robi, a svrha ove informacije je pomoći kupcu da bez problema održava i dugoročno koristi kupljenu robu. Ako kupac ne želi primiti ovu informaciju, dužan je o tome obavijestiti prodavatelja putem e-pošte. 

3. Cijena kupnje i troškovi dostave 

3.1. Prodavatelj zadržava pravo ispisa pogrešaka u e-trgovini. Nadalje, Prodavatelj zadržava pravo iz čl. 2.3 ovih Općih uvjeta za promjenu cijene robe nakon promjene cijene od strane dobavljača. Ako se kupac ne slaže s novostvorenom cijenom robe, ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora. Ako kupac iz ugovora o prodaji po povratku, tj. Do sljedećeg radnog dana nakon obavijesti o novopostavljenoj otkupnoj cijeni neće se povući, smatrat će se da je s tim suglasna i da je dužna platiti razliku između izvorne i novo utvrđene otkupne cijene. 

2.3 Troškove dostave snosi kupac. Plaćanje se vrši transakcijski na račun prodavatelja.  Nakon što uplata bude vidljiva na našem računu, robu šaljemo u što najkraćem roku.

3.3 Troškovi dostave smatraju se plaćeni samo ako se cijeli iznos uplaćuje na račun prodavatelja ukoliko je dogovreno da se troškovi poštarine plačaju unaprijed.

4. Vrijeme isporuke 

4.1. Rok isporuke (polovni autodijelovi), počinje danom knjiženja kupoprodajne cijene i troškova dostave na račun prodavatelja, uz dobivanje svih informacija od kupca, što je nužno za pravodobno izvršenje naloga. U slučaju da je roba (polovni autodijelovi) na zalihama, prodavatelj se obvezuje da će je otpremiti ili dostaviti prijevozniku bez odgode u roku od 8 radnih dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Prodavatelj ima pravo produžiti razdoblje isporuke na odgovarajući način ako je kašnjenje nastalo zbog više sile ili okolnosti koje nije prouzročio Prodavatelj. 

4.2 Rok isporuke (novi autodijelovi) počinje danom knjiženja kupoprodajne cijene i troškova dostave na račun prodavatelja, uz dobivanje svih informacija od kupca, što je nužno za pravodobno izvršenje naloga. U slučaju da je roba (novi autodijelovi) na zalihama, prodavatelj se obvezuje da će je otpremiti ili dostaviti prijevozniku bez odgode u roku od 7 radnih dana od dana uplate kupoprodajne cijene.  Prodavatelj ima pravo produžiti razdoblje isporuke na odgovarajući način ako je kašnjenje nastalo zbog više sile ili okolnosti koje nije prouzročio Prodavatelj. 

 4.3  Ako naručena roba nije na zalihi ili se ne može dostaviti prijevozniku u roku od 5 radnih dana, Prodavatelj će obavijestiti Kupca o očekivanom datumu isporuke. 

5. Preuzimanje robe i prijevoz 

5.1 Kupac bira način prihvaćanja robe u narudžbi. 

5.2  Ako kupac odluči preuzeti robu osobno, dužni su ih preuzeti osobno u dogovoreno vrijeme. Prodavatelj će obavijestiti kupca o isporuci robe na zalihama jedan dan unaprijed. Kupac je dužan preuzeti robu odmah. Ako to ne učini, dužan je prodati prodavatelju naknadu za pohranu od 20 Hrk za svaki dan započet petog dana nakon što je roba dostavljena u skladište. 

5.3  Prijevoznik je dužan isporučiti robu ispred zgrade koju je odredio kupac kao mjesto isporuke. Kupac je dužan osigurati da pošiljka bude primljena od prijevoznika. Prodavatelj upozorava da prijevoznik nije dužan nositi pošiljke. 

5.4  Predajom robe prijevozniku postoji opasnost od oštećenja robe i nadolazećih učinaka predaje robe kupcu. 

5.5 Ako Kupac ne preuzme pošiljku osobno ili od prijevoznika, dužan je prodavatelju platiti sve troškove vezane uz neuspješnu isporuku robe. U isto vrijeme, prodavatelj ima mogućnost povlačenja iz kupoprodajnog ugovora. 

6. Odgovornost za nedostatke i reklamacije

Kupac je sukladno članku 77.stavak 5. Zakon o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. Stoga Autoclinic.hr preporučava svojim kupcima:

Da dobro provjerite karakteristike proizvoda i stanje artikla koji su prikazani na slikama koji su navedeni u ponudi na Internet stranici autoclinic.hr,

Ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, osim ako niste pristali pismeno da Vam se isporuči proizvod sa oštećenom ambalažom, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati u autoclinic.hr,  jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom 

6.1. Kupac potvrđuje da se koriste pokretne stvari koje se nude za prodaju u ovoj e-trgovini. Kupovna cijena pojedinačnih korištenih artikala određena je s obzirom na njihovo trošenje i njihovo stanje, koje kupac također bilježi sklapanjem kupoprodajnog ugovora. Kupac je dužan vratiti ovaj predmet odmah nakon prihvaćanja artikla i provjeriti njegove osobine, količinu i ukupnu usklađenost s kupoprodajnim ugovorom. 

6.2  Ako je kupcu isporučena veća količina, on je dužan bez odgađanja odbiti. Ako to ne učini, smatra se da je suglasan s isporukom veće količine robe i obvezan je platiti kupovnu cijenu za isporučenu dodatnu robu. Kupac će također odmah vratiti bilo koju drugu uočenu grešku prodavatelju, u protivnom prodavatelj neće biti odgovoran za takav nedostatak. 

6.3  Kupac je dužan koristiti kupljeni dio samo u svrhu za koju je namijenjen i na način koji preporuča prodavatelj. 

6.4  Ako postoji kvar koji se pokaže nedostatkom skrivenom u vrijeme prijenosa rizika štete od prodavatelja na kupca ili druge neusklađenosti s kupoprodajnim ugovorom u skladu sa zakonom, kupac je dužan primijeniti nedostatak na prodavatelja. 

6.5  Roba, za koju kupac primjenjuje nedostatak, dužna je dostaviti ili poslati prodavatelju osobno, u cijelosti, uklj. sve njegove komponente. 

6.6 Kupac nije ovlašten primijeniti nedostatak na prodavatelja koji nije postojao u vrijeme prijenosa rizika štete od prodavatelja na kupca, tj. na bilo koji kasniji nedostatak. Ako Kupac to učini, dužan je prodavatelju nadoknaditi sve troškove povezane s procjenom takvih nezakonitih nedostataka. 

6.7. U slučaju legitimne primjene kvara na prodavatelja, kupac ima pravo popraviti predmet. Ako prodavatelj ne ukloni kvar u razumnom roku ili ga odbije, Kupac ima pravo na popust na kupovnu cijenu ili može odustati od ugovora. Međutim, dok kupac ne odluči diskontirati cijenu kupnje ili se povuče iz ugovora, prodavatelj ima pravo ukloniti nedostatak. 

6.8 Odabrani način rješavanja nedostatka ne može se promijeniti od strane kupca bez pristanka prodavatelja. 

6,9 Prodavatelj neće biti odgovoran za štete uzrokovane nepravilnim korištenjem predmeta ili njegovom popravkom od strane drugih osoba osim prodavatelja, kao i za štete uzrokovane vanjskim događajima, normalnim trošenjem ili prekomjernim trošenjem uzrokovanim nepravilnom uporabom ili nepravilnom ugradnjom / montažom. 

6.10 Jednostrani raskid ugovora samo Kupac koji je sklopio Ugovor na stranicama autoclinic.hr na gore opisani način ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik / dostavljač, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem e-maila sa podacima: Ime i prezime kupca, adresa kupca, broj narudžbe, broj računa, datum kupnje

Iznad navedene podatke potrebno je ispuniti i poslati na mail adresu: info@autoclinic.hr Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora, Prodavatelj će dostaviti, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove dostave, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Troškove povrata robe snosi Kupac. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Robu ste nam dužni vratiti odmah, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu. Robu vratite poštom na dokaziv način na adresu Autoclinic autodijelovi, posta restante, 10360 Soblinec s naznakom JEDNOSTRANI RASKID. Smatrat če se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako ste prije isteka roka od 14 dana poslali pošiljku na našu adresu. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe, te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

7. Privatnost ("GDPR") 

7.1. Prodavatelj je dužan zaštiti osobne podatke o kupca. U tu svrhu koristi različite sigurnosne tehnologije i postupke kako bi zaštitio osobne podatke kupaca od neovlaštenog rukovanja. Na autoclinic.hr poštujemo vaša prava na privatnost i sigurnost dok koristite našu web stranicu ili usluge. 

8. Završne odredbe 

Korištenjem Internetske stranice krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice autoclinic.hr u skladu s njima. Pravo korištenja Internetske stranice osobno je pravo krajnjeg korisnika,i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole  autoclinic.hr te prihvaća da autoclinic.hr nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Autoclinic.hr zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje krajnje korisnike da vremenom na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene. 

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Autoclinic.hr poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

8.1. Ovi Opći uvjeti vrijede od 1.srpnja 2022. godine i čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora sklopljenog s prodavateljem. Slanjem elektroničkog naloga u sustavu autoclinic.hr, kupac prihvaća sve odredbe ovih Općih uvjeta.